Mountain View ÚvodO spolku

O SPOLKU

Vážení spoluobčané představujeme Vám spolek Obchvat Chválenic a Želčan,

 

            představuji Vám dnešním dnem (27.7.2015) schválený a zapsaný spolek u Krajského soudu v Plzni pod názvem "Obchvat Chválenic a Želčan". Již dlouho jsme o nutnosti existence tohoto sdružení mluvili, bohužel až nešťastná událost v tuto sobotu (25.7.2015) nás přiměla k činům. Bohužel jsme se nechtěli stále stavět před zastupiteli do pozice věčných kritiků a nespokojenců, kteří stále reptají na činnost zastupitelstva. Spolek "Obchvat Chválenic a Želčan" jsme dokázali zapsat během jediného dne, aby jsme se již dnes mohli zůčastnit dnešního veřejného jednání zastupitelstva obce.

            Chceme úzce spolupracovat se zastupitelstvem a starostou obce Chválenice, chceme pomoct obci ke zvýšení bezpečnosti na stávající komunikaci I/20 a pomoci k okamžitému zahájení projektových prací na obchvatu našich obcí. Chceme, aby naše pomoc byla konstruktivní nikoli jako dosud destruktivní práce některých zastupitelů. Myslíme si, že štěstí jedné části občanů se nemůže vykoupit neštěstím jiné části občanů.

            Fakta jsou územním plánem obce i územním plánem kraje daná jasně. Již v prvním územním plánu obce Chválenice (arch.Frei) byl zanesen obchvat obce. K prodeji parcel u budoucího obchvatu došlo až po platnosti územního plánu. Pokud dnes někdo vykládá, že nechce obchvat mezi obcí a lesem, měl se vyjádřit hned k prvnímu územnímu plánu zpracovaným architektem Freiem. Územní plán podléhá projednání jako každý jiný projekt. Když někdo udělal chybu a koupil si pozemek vedle budoucího obchvatu, nemůžou nyní tito lidé blokovat navržené stavby územním plánem a obecní zastupitelé nemůžou obětovat obyvatele u stávající komunikace. Územní plán je vyhláškou obce, kterou schvalují sami zastupitelé obce, pak nám přijde zcela nelogické proč následně nepodporují obchvat, který jednou schválili. Příběhy laiků, ředitelů zeměkoule, všeználků o hledání ideálních variant jsou také z říše snů a jsou neprojednatelné. Obec musí mít tu sílu a oznámit občanům realitu, že jiná než západní varianta obchvatu neexistuje. Soustřeďme se, ať je jediná varianta navržena správně dle norem a s minimem vlivu na obec s maximálním propojením obce a lesa. Bohužel nemáme čas, kolik generací se mluví o obchvatu, kolik generací chcete stresovat provozem a tragickými událostmi na komunikaci I/20. Myslíme si, že lidský život má mnohem vyšší cenu než jakékkoliv mudrcování o ideálních variant, kdo chce mudrcovat ať křísí mrtvé, kteří ještě zahynou. Dnes jsme mohli mít projektovou dokumentaci hotovou, mít hotové stavební povolení. Rozhodně neplatí příběhy které jsme slýchávali od zastupitelů mudrců, že nejsou peníze, že jsou variantní řešení ... . Obecně platí, že dobrý hospodář má připravený projekt a vydaná všechna povolení. Dnes nemáme nic, ŘSD musí udělat novou EIAu, územní rozhodnutí a stavební povolení, vykoupit pozemky. Doufejme, že investiční nálada bude na ministerstvu dopravy v okamžiku vydání stavebního povolení stejná jako dnes.

            Přípravný výbor spolku "Obchvat Chválenic a Želčan" je téměř shodný s členy SKK Chválenice. Žádáme Vás o striktní rozlišování našich činností pro Obchvat Chválenic a Želčan a pro SKK Chválenice. V činnosti spolku "Obchvat Chválenic a Želčan" budeme využívat všech možností, které nám zákony dovolují a budeme důslední v dosažení cíle.

 

Milan Jan      

předseda spolku