Mountain View ÚvodČlánky, zprávyBLOKÁDA KOMUNIKACE U ŠKOLY 25.9. OD 17:00

články, ZPrávy

BLOKÁDA KOMUNIKACE U ŠKOLY 25.9. OD 17:00

Na dne 25.9.2016 od 17:00 svoláváme protestní shromáždění občanů na přechodu u školy ve Chválenicích. Přijďte aktivně či pasivně podpořit naší akci, kterou chceme celou problematiku bezpečnosti a obchvatu zviditelnit.

            Oznamujeme Vám, že spolek Obchvat Chválenic a Želčanpořádá dne 25. září 2016, od 17:00 do 18:30 hod. protestní shromáždění občanů pro podporu řešení nevyhovující dopravní situace na silnici I/20 v úseku Vlčtejn - Losiná. Protestní shromáždění občanů bude probíhat na přechodu u školy ve Chválenicích na I/20. Způsob protestu bude spočívat v nepřetržitém přecházení občanů po přechodu. Doba přecházení na přechodu bude 3x10minut s 20-ti minutovou pokojnou demonstrací na chodnících podél I/20. První přecházení přechodu u školy bude od 17:00 do 17:10, následovat bude 20-ti minutová demonstrace na chodníku (provoz na silnici bude uvolněn). Druhé přecházení přechodu u školy bude od 17:30 do 17:40, následovat bude 20-ti minutová demonstrace na chodníku (provoz na silnici bude uvolněn). Třetí přecházení přechodu u školy bude od 18:00 do 18:10, bude následovat ukončení shromáždění cca 20minut (provoz na silnici bude uvolněn).

            Jedná se o podporu zvýšení bezpečnosti na stávající komunikaci I/20 a podpora co nejrychlejšího zahájení prací na projektu pro územní rozhodnutí včetně zahájení prací na EIA ochvatu obcí Chválenic a Želčan. Tento úsek přeložky silnice I/20 je zanesen v ZÚRPK a v dílčích územních plánech dotčených obcí. Obec obchvat podporuje.Život v okolí této komunikace je vzhledem k nárůstu dopravy (během posledních 20-ti let) téměř nemožný (i když se ŘSD snaží činit alespoň dílčí kroky, např. výměna oken) dochází k destrukci nemovitostí, hluková zátěž je život ohrožující, exhalace přímo u obydlí, rozdělení obce na dvě části silnicí. Jedná se o poslední krajskou silnici první třídy z Plzně, která je bez obchvatu obcemi.