Mountain View ÚvodČlánky, zprávyPředání výsledku Petice starostovi ing. Pavlu Kvíderovi

články, ZPrávy

Předání výsledku Petice starostovi ing. Pavlu Kvíderovi

Dne 26.11.2015 jsme předali (spolek Obchvat Chválenic a Želčan) výsledek Petice o Obchvatu Chválenic a Želčan starostovi obce ing. Pavlu Kvíderovi a místostarostovi ing. Jiřímu Šustrovi. Při této příležitosti jsme starostu a místostarostu požádali o společnou spolupráci, aby obec i spolek Obchvat Chválenic a Želčan činili společné koordinované kroky pro co nerychlejší zahájení projektových prací na přeložce I/20. Věříme, že předaná petice s 363-mi podpisy podpoří dobrou vůli zastupitelů naší obce a dá jim jasný mandát, aby se nebáli činit, bohužel pro část zastupitelů nepopulární kroky.

Bylo příjemné, když i samotní občané nás kontaktovali, či za námi přišli až domů, že také chtějí podepsat petici. Přiznáme se, že nám dělalo dobře, když nám lidé říkali "ten obchvat už měl být dávno", nebo "mysleli jsme si, že k nám už nepřijdete". Ovšem největším zadostiučiněním byly podpisy bývalých tvrdých odpůrců, kteří sami řekli "nárůst dopravy za posledních 10let je tak masivní, že se to nedá vydržet, v létě si ani nemůžu otevřít okno a to nebydlím u silnice". Lidé, kteří bydlí třeba u rybníka nás vůbec nemuseli podpořit, těchto podpisů si vážíme nejvíc a dávají nám naději, že Chválenice nejsou ztracené a má smysl tento boj o obchvat nevzdat. Většina občanů si uvědomila a pochopila, že neexistuje jiná reálná varianta než ta která je zanesena v územním plánu obce Chválenice a v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje.